Komunikaty:

Witamy na stronie szkoły

Aktualności

Szkoła realizuje projekt

 „Rozwój kompetencji w Gminie Rzewnie”

 KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Rzewniu od 01.09.2017r. będą realizować obowiązek szkolny w ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, tj.

Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Rzewniu,

Rzewnie 3, 06- 225 Rzewnie.

 KOMUNIKAT

Ważne terminy:

- 9 maja 2017 roku - DZIEŃ PROFILAKTYKI - spotkanie z policjantem, warsztaty profilaktyczne dla uczniów,

- 9 maja 2017 roku - zebranie z rodzicami (GIMNAZJUM) - godz. 15.00, szkolenie dla rodziców i nauczycieli.KOMUNIKAT

Informujemy, że 2, 4 i 5 maja 2017 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Rzewniu.

Nauczyciele będą jedynie sprawować opiekę nad uczniami, których rodzice zdecydują się na przysłanie dziecka do szkoły. 

Informujemy, że w dniach 19, 20 i 21 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne.

W tym czasie pozostali uczniowie gimnazjum mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- z zakresu języka polskiego

 

2. Część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych

- z zakresu matematyki

 

3. Język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym

- na poziomie rozszerzonym

 Sukces gimnazjalisty

w Finale V Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły

"Jan Paweł II - Nauczyciel Zawierzenia Maryi"
28 marca 2017 r. w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji w Gminie Rzewnie” odbędzie się wycieczka do Warszawy dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzewniu.

 

Szczegółowy plan wyjazdu do Warszawy

  • zwiedzanie Sejmu
  • przejazd po Centrum Nauki Kopernik
  • obiad
  • pobyt w Centrum Nauki Kopernik (wystawa stała)
  • seans „Trzeci wymiar życia” w Planetarium

 KOMUNIKAT

Piątek, 17 marca 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Rzewniu ze względu na parafialne rekolekcje wielkopostne.

Nauczyciele będą w tym dniu jedynie sprawować opiekę nad uczniami, których rodzice zdecydują się na przysłanie dziecka do szkoły.

Podstawa prawna:

Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.o.n.r. W myśl zapisu § 10 r.o.n.r., uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

 OGŁOSZENIE

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Rzewniu do udziału w realizacji projektu, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 59 uczniów gimnazjum i 73 uczniów szkoły podstawowej z Gminy Rzewnie poprzez kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.09.2016 - 30.06.2018.

W projekcie przewidziano realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających, logopedycznych i psychologicznych dla uczniów szkoły podstawowej, realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających i psychologicznych dla uczniów gimnazjum, rozwój kompetencji u nauczycieli, wyjazdy dla uczniów.

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół

Małgorzata Ayoush

 

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Rzewniu

06-225 Rzewnie
Rzewnie 19

tel/fax: +48 29 767 30 45
e-mail: pg_rzewnie@o2.pl

 

 

© Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu