Komunikaty:

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Rzewniu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Aktualności

KOMUNIKAT

Piątek, 17 marca 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Rzewniu ze względu na rekolekcje wielkopostne.

W tym dniu nauczyciele będą sprawować jedynie opiekę nad uczniami, których rodzice zdecydują się na przysłanie do szkoły.

Podstawa prawna

Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.o.n.r. W myśl zapisu § 10 r.o.n.r., uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

  

OGŁOSZENIE

Dnia 09.02.2017 r. w hali sportowej odbędzie się choinka szkolna. W godzinach 1600 - 2100 społeczność szkolną bawił będzie zespół disco polo „KRISTARS” 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Rzewniu do udziału w realizacji projektu, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 59 uczniów gimnazjum i 73 uczniów szkoły podstawowej z Gminy Rzewnie poprzez kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.09.2016 - 30.06.2018.

W projekcie przewidziano realizację zajęć:

  • wyrównawczych, rozwijających, logopedycznych, psychologicznych dla uczniów szkoły podstawowej,
  • realizację zajęć wyrównawczych, rozwijających, psychologicznych dla uczniów gimnazjum,
  • rozwój kompetencji u nauczycieli,
  • wyjazdy dla uczniów.

Wnioski do pobrania w kancelarii szkoły lub u wychowawców.

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem dokumentów prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły.

p. o. Dyrektora Zespołu Szkół

Małgorzata Ayoysh

 KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

Uprzejmie informuję, że uczniowie klasy pierwszej uczęszczający na religię w roku szkolnym 2015/2016 powinni zakupić następujący podręcznik:

„Szukam was”- ks. Władysław Kubik

numer dopuszczenia: AZ-31-01/10-KR-1/11

data dopuszczenia: 09.06.2010r.

 

 

 

RODZICU! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!
Już dziś sprawdź, za co od 1 września 2015 r. nie musisz płacić!

Gimnazjum, I klasa
Nie musisz nic kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Chyba, że do przedmiotów nieobowiązkowych. Na komplet książek dla ucznia szkoła dostanie 250 zł, kolejne 25 zł na zakup ćwiczeń. Podręczniki będą nowe, kupione na rynku od wydawców.
Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku podręczniki posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów.
Dodatkowe darmowe podręczniki i ćwiczenia w następnych latach
2016/2017 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.
2017/2018 - Darmowe podręczniki i ćwiczenia dodatkowo dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.
Więcej na stronach:
www.men.gov.pl

 

 

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Rzewniu

06-225 Rzewnie
Rzewnie 19

tel/fax: +48 29 767 30 45
e-mail: pg_rzewnie@o2.pl

 

 

© Copyright 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzewniu